دیدگاه ها

بایگانی

مصاحبه و گفتگو: ولایت ‎فقیه، ولایت رسول‎الله

حضرت استاد آیت الله هادوی تهرانی از جمله چهره های شناخته شده ای است که در مباحث مختلف علوم دینی دارای تألیفات گوناگون است. یکی از مهمترین کتاب هایی که درباره ولایت فقیه و مباحث پیرامون آن نوشته شده است، کتاب «ولایت و دیانت» ایشان است. کتابی که در عین ایجاز به هیچ وجه از اتقان و استواری اش کم نشده و از جامعیت کاملی برخوردار است. در گفت وگو با وی درباره نگاه حضرت امام(ره) به ولایت فقیه صحبت کرده ایم. بحث را از جایی شروع کنیم که حضرت امام رحمت الله علیه آغاز کردند. ایشان در پاراگراف اول کتاب ولایت فقیه می گویند که مفهوم ولایت فقیه از آن دسته مفاهیمی است که تصور آن موجب تصدیق آن می شود. لطفا بفرمایید که نگرش حضرت امام به ولایت فقیه چگونه است که صِرف تصور آن را، موجب تصدیقش می دانند؟ ببینید مقصود امام این است که کسی که مفاهیم مربوط به بحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه را بداند، نمی تواند غیر آن را تصور کند. اما باید توجه کرد که آن مفاهیم چیست؟ اولا، توجه به این نکته که اسلام اختصاص به مسائل شخصی و فردی ندارد و در امور اجتماعی سیاسی نیز وظایف و تکالیفی را تعیین کرده است. ثانیا، توجه به این نکته ضروری است که این مسئولیت های سیاسی اجتماعی نیازمند یک مصدر حکومتی است که آن احکام را انجام دهد. خب این مصدر حکومت در زمان نبی مکرم اسلام و حضرات معصومین خود ایشان بوده اند. حال نکته این است که در زمان غیبت کبری مصدر این حکومت چه کسی باید باشد. خب در این جاست که بحث ولایت فقیه مطرح می شود، یعنی در زمان غیبت این امور به دست کسی است که دارای خصوصیات سه گانه علم، تقوا و درایت باشد. حضرت امام می فرماید اگر ما این مسائل را درست درک بکنیم یعنی باید بگوییم که ولایت فقیه یعنی ولایتِ فقاهت ملتزم به احکام شرعی با درایت که بتواند آن احکام اجتماعی را در صحنه اجتماعی پیاده کند. خب به این معنا واضح است که اگر اسلام حکومتی دارد و احکام حکومتی نیز دارد، باید در راس این حکومت، یک فرد فقیه با تقوا که توانایی مدیریت دارد، قرار بگیرد. در نگرشی که حضرت امام به مسئله ولایت فقیه دارند، نگرش ایشان یک نگرش فقهی است یا یک نگرش کلامی؟ اول من خود سئوال را تبیین کنم. ببینید وقتی شما می پرسید که آیا این مسئله یک مسئله کلامی است یا یک مسئله فقهی، یعنی آیا یک مسئله اعتقادی است یا این که جزو امور عملی ماست. از یک منظر، مسئله ولایت فقیه یک بعد نظری پیدا می کند و به اعتقادات مربوط می شود، به این معنا که شما معتقد باشید که اسلام در اجتماعیات نیز صحبت دارد و محدود به امور فردی نیست. از طرف دیگر آن وظایفی که در حوزه عمل سیاسی قرار می گیرند و باید انجام شوند واضح است که مربوط به فقه اند و در مجموعه مباحث فقهی قرار می گیرد. و این مسئله که آیا اسلام در دوران غیبت، انسان ها را به حال خودشان رها کرده است، بدون هیچ گونه حکومت و الگوی حکومتی و... که خب دوباره این مسئله یک بحث کلامی است از این جهت. اما خود این الگوی حکومت و شکل و ساختار نظام ولایت فقیه یک بحث فقهی است که شامل خصوصیات ولی فقیه و گستره وظایف و اختیاراتش و... می شود. به همین دلیل است که بحث ولایت فقیه در آثار فقهی ما مطرح شده است و ما بحثی از آن در آثار کلامی متقدمین مان نمی بینیم. اگرچه که برخی از معاصرین این مسئله را مطرح کرده اند که بحث ولایت فقیه از مباحث کلامی است و در امتداد ولایت امام مطرح می شود و این حرف بنفسه حرف درستی هم هست، اما در آثار کلامی قدما اثری از آن وجود ندارد، بلکه در آثار فقهی ما مطرح شده است. پس کلیت بحث ولایت فقیه یک بحث کلامی است و خصوصیات این بحث از مباحث فقهی به حساب می آید. فلذاست که از قدیمی ترین متن فقهی مفصلی که به دست ما رسیده – یعنی مقنعه شیخ مفید- ما بحث ولایت فقیه را داریم تا امروز که در آثار معاصرین نیز وجود دارد. البته این بحث در منابع برادران اهل سنت نیز وجود دارد و من در بحثی که در خدمت دوستان اهل سنت بودیم، به این مسئله اشاره کردم. مثلا در کتاب احیاء العلوم غزالی می بینیم که غزالی در همان مقدمات به ضرورت وجود یک سلطانی اشاره می کند که مردم به خاطر او از حقوق خودشان تجاوز نکنند، ولی مطرح می کند که این سلطان نیازمند یک مرشد و معلم است و تبیین می کند که این مرشد و معلم عبارت است از یک فقیه. یعنی در یک نگاه بدوی ممکن است که شما بگویید که او ضرورت سلطان را بررسی کرده، ولی در واقع غزالی مقام فقیه را بالاتر از سلطان قرار می دهد و برای سلطان نقشی مانند مدیر اجرایی یا آن چیزی که امروزه ما به آن رییس جمهور می گوییم قائل است. توجه به این نکته نیز ضروری است که اصطلاح ولایت فقیه یک اصطلاح متاخر است و در کتب فقهی گذشته وجود ندارد، اما مباحثی که در کتب فقهی وجود دارد کاملا مفاد ولایت فقیه را ثابت می کند. مثلا در کتاب ابوالصلاح حلبی که شاگرد شیخ مفید است بخشی است تحت عنوان«تنفیذ الاحکام» که در آن شرایطی را که برای فقیه برمی شمارد، دقیقا همان چیزهایی است که در قانون اساسی، در شرایط رهبر و ولی فقیه ذکر شده است. همان طور که مستحضر هستید، جناب آیت الله خویی ادلّه لفظیه ولایت فقیه را تام نمی دانند، فلذا برای اثبات ولایت فقیه استناد کرده اند به «ادلّه لبّیه» و چون ادله لبیه اطلاق ندارد، ایشان بحث ولایت مطلقه فقیه را نپذیرفتند. اما سئوال بنده این است که مستند امام برای بحث ولایت فقیه چه بود که ایشان علاوه بر آن که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفتند، فرمودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است؟ ببینید، نباید اشتباه شود که مرحوم جناب خویی بحث ولایت فقیه را نپذیرفتند و امام پذیرفتند. چراکه ما هیچ فقیهی را در تاریخ شیعه نداریم که بحث ولایت فقیه را کلا منکر باشد، بلکه بحث برسر حدود و اختیارات فقیه است. اما باید گفت که نظر حضرت امام در این باب نظر جمهور و غالب فقهای شیعه است و جناب آیت الله خویی از جمله کسانی است که از جمهور فقها فاصله گرفته است. شما می بینید که در کنار امام و هم رأی با امام، بزرگانی مانند مرحوم صاحب جواهر وجود دارند که می گویند کسی که در ولایت عامه فقیه تردید می کند، بویی از فقاهت نبرده است و با روایات اهل بیت سلام الله علیهم آشنایی ندارد. و این که آیت الله خویی در بحث ولایت فقیه از عامه علما فاصله گرفته اند، مربوط می شود به نگاه خاصی که ایشان در سند روایات، ظهور و دلالت روایات و... دارند که در موارد دیگری نیز بر نظرات ایشان تاثیر گذاشته و ایشان را از جمهور فقها جدا کرده است. البته یک مغالطه ای نیز عده ای می کنند و می گویند که ولایت مطلقه فقیه که امام می گوید با ولایت عامه فقیه که بزرگانی مانند صاحب جواهر می گویند، تفاوت دارد. درواقع عده ای خواسته اند با این کار نشان دهند که دیدگاه امام در بحث ولایت فقیه، یک دیدگاه خاصی است که با مباحث دیگر فقها متفاوت است. این حرف درست نیست. اگر شما به کتاب صاحب جواهر رجوع کنید، می بینید که آن سوالی که ایشان می خواسته به آن پاسخ دهد این است که آیا در دوران غیبت، تمام اختیارات ولایی معصومین به فقیه سپرده شده است یا نه؟ و از این بحث تعبیر می کند به ولایت عامه فقیه. در حالی که امام تعبیر می کنند به ولایت مطلقه فقیه. من در کتاب ولایت و دیانت سعی کردم نشان بدهم که این تفاوت تعبیر به تفاوت مصطلحات اصولی این دو بزرگوار باز می گردد، نه به تفاوت دیدگاه فقهی آن ها درباره این موضوع. هر دو یک معنا مد نظرشان است، ولی با دو عبارت. به این صورت که مرحوم صاحب جواهر که تعبیر «عامه» را می گویند معنای لغوی، آن را اراده کرده اند که در مقابل آن ولایت خاصه است یعنی ولایت در حیطه های خاصه در تمامی موارد و حیطه ها. در حالی که حضرت امام از لفظ «مطلقه» معنای اصطلاحی آن را اراده کرده اند. اگر امام می گویند ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است، از همین جهت است. یعنی محدوده ولایی فقیه همان محدوده ولایی رسول اکرم است. و البته واضح است که مد نظر ایشان این نیست که ولی فقیه تمام صفات و مقاماتی را که نبی مکرم داشته اند، داراست. این ولایت مطلقه که می گوییم از دوجهت است. یکی از جهت افراد و آحاد است که تحت ولایت فقیه قرار می گیرند که در این مورد یعنی ولایت فقیه شامل تمامی افراد جامعه می شود، حتی مجتهدین دیگر، دوم این که این قید مطلقه در شئون و اختیارات فقیه جاری است. یعنی تمامی شئون اجتماعی و سیاسی را شامل می شود. کسانی که ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند-که اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه را در بر می گیرد- این دو حیطه مد نظرشان است. در اصل می توان گفت ما در بین فقهای شیعه تا همین دویست سال پیش مخالفی برای ولایت فقیه نمی یابیم و به همین دلیل است که مرحوم صاحب جواهر، آن عبارات تند را در مورد کسانی که در ولایت عامه فقیه تردید کنند به کار می برد. اما نکته ای که لازم است در انتهای این سئوال مطرح کنم این مسئله است که تفاوت بین بحث ولایت فقیه از دیدگاه امام و دیدگاه آیت الله خویی، ثمره عملی اندکی دارد. به عبارت دیگر، درست است که آقای خویی چون ادله لفظیه ولایت فقیه را نمی پذیرد، به تبع آن اطلاق ادله را نیز نمی پذیرد، اما چون ایشان تصرف فقیه در امور حسبه را می پذیرد، فلذا بسیاری از تصرفات فقیه را داخل در همین موضوع دانسته و آن ها را نه تنها می پذیرد، بلکه آن ها را ضروری نیز می داند. فقط در یک حیطه خیلی کوچکی است که این تفاوت نظری دارای توابع عملی نیز می شود. حالا سئوال بنده این است که آیا با نگرش آقای خویی به مسئله ولایت فقیه که اثبات آن از طریق امور حسبه است، می توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟ بله، اصل این مسئله که باید امور مردم سامان پیدا کند و مدیریت شود خودش از امور حسبه است. این واضح است که مردم نیازمند یک مدیریت اجتماعی هستند وگرنه دچار بی قانونی و بی نظمی عمومی می شوند. مثلا مردم خودشان احساس این وظیفه را می کنند که خانه و منزل خودشان را تمیز کرده و در قدم بعدی آن را آباد کنند. اما احساس وظیفه نمی کنند که شهر و خیابان و حتی کوچه ای که در آن زندگی می کنند را تمیز و آباد کنند. این مسئله خیلی مهم است. قدما می گفتند که دلیل نیاز ما به حکومت به خاطر جلوگیری از تعدی مردم به حقوق یکدیگر است، اما حالا فرض کنید که مردم بسیار متمدنی پیدا کردیم که به هیچ وجه به حقوق یکدیگر تجاوز نمی کردند، حالا آیا باید گفت که ما دیگر به حکومت نیاز نداریم؟ نخیر، به خاطر این که حکومت تنها متولی جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نیست، چراکه یک سری از وظایف عمومی در جامعه وجود دارد که کسی خود را متولی آن نمی داند مثل همین مثال هایی که بالا زدم. فلذاست که وجود حکومت ضروری است و آن تعبیری که امیرالمومنین دارند که «لابُدّ مِن أمیرٍ برٍّ أو فاجر» ناظر به همین مسئله است. حالا برگردیم به بحث خودمان، یعنی اگر شما مانند آقای خویی اثبات ولایت فقیه را از طریق امور حسبه انجام دهید و آن را محدود به قدر متیقّن و امور حسبه کنید، باز هم ولایت فقیه جامع الشرایط را می پذیرید و در نهایت تشکیل حکومت را نیز می پذیرند چراکه خود اصل حکومت از امور حسبه است و اگر شما دقیق به امور حسبه دقت کنید، می بینید که امور حسبه چیزی نیست مگر حفظ جان مومنین و تسهیل امور آنان. و هر دو این ها فقط در امر حکومت امکان پذیر است، مثلا شما برای حفظ جان و امنیت مومنین نیازمند یک نیروی نظامی هستید و برای تدبیر امور مومنین مانند ساختن راه ها و... نیز نیازمند یک حکومت هستید که این مدیریت اجتماعی را بپذیرد. بنابراین که اگر شما با همین نظریه قدر متیقن بروید جلو درنهایت می بینید که کم کم تک تک نهادهای حکومتی شکل گرفت. و اثر عملی اش در جاهای کوچکی است نه در اصل تشکیل حکومت اسلامی. مثلا شما می خواهید خیابانی بکشید که رفت و آمد مردم تسهیل شود و وقت کمتری را مردم در ترافیک بگذرانند حالا این جا یک مغازه داری، مغازه اش را به حکومت نمی فروشد و در نگاه بدوی هم حق دارد چراکه «الناس مسلطون علی اموالهم». در این جا با توجه به نگاه حضرت امام، شما به راحتی می توانید آن شخص را به زور مجبور به فروش مغازه اش کنید، اما در نگاه حسبه تا این امر-کشیدن خیابان- ضروری نشود، شما اجازه ندارید که آن شخص را مجبور به فروش مغازه اش کنید. چراکه با نگاه قدر متیقّن این جا هنوز وارد بحث حسبه نشده است. به عبارت دیگر، حکومتی که از راه حسبه اثبات و تشکیل شده است یک حکومتی است که دست و پایش بسته است و با معذوریت های عملی فراوانی مواجه است. یعنی ابتدا باید صبر کند تا یک چیزی ضرورت پیدا بکند تا وارد امور حسبه بشود و به تبع حسبه قدر متیقّن شامل آن هم بشود تا بعدا حکومت بتواند در آن دخل و تصرف حکومتی کند، اما در نگاه حضرت امام این گونه نیست و حکومت پیش از رسیدن به بحران و حتی برای جلوگیری از بحران نیز می تواند اعمال نظر حکومتی کند. فلذاست که می تواند مثلا بگوید اگر این خیابان عریض نشود توابع اقتصادی، زیست محیطی، اخلاق اجتماعی و... دارد و حالا که مصلحت عمومی اقتضا می کند با این که هنوز تعریض خیابان ضروری به معنای اخص کلمه نشده است باز هم حکومت می تواند در این جا اعمال قدرت کند و مردم را مجبور به فروش ملک هایشان کند. و این هم ریشه در آیه قرآن دارد که «النّبی أولی بالمومنین من أنفسهم» و حالا که شئون اجتماعی و حکومتی نبی به فقیه جامع الشرایط رسیده است او نیز در این موارد «أولی» می شود، یعنی این که همان کاری که شما می توانستید رأسا اقدام به آن کنید- مانند همین فروش منزل- حالا فقیه این کار را می کند و خانه شما را می فروشد و پولش را به شما می دهد. به عنوان سئوال آخر، به نظر شما چه امری باعث شد که تبیین حضرت امام«ره» یک تبیین ویژه ای بشود. آیا این ویژه شدن صرفا به دلیل سیر تاریخی قضیه بود که حضرت امام علاوه بر تبیین قضیه برای عملی شدن آن هم اقدام کردند یا این که در خود تبیین حضرت امام یک نکات ویژه ای وجود داشت؟ تعبیری امام در مقدمه بحث ولایت فقیه دارند و می گویند که آن چیزی را که ما در این جا می گوییم، بحثی است که اساسش را قدما گفته اند و ما فقط یک نکاتی را به آن ها اضافه می کنیم. در اوائل انقلاب، عده ای آمدند و گفتند که این نظریه از ابداعات حضرت امام است. بعدا گفتند نه، این را اولین بار مرحوم نراقی در «عوائدالایام» گفته است. در حالی که اصلا مسئله این گونه نیست. یعنی ما در کتاب شیخ مفید که قدیمی ترین کتاب فقهی شیعه است عبارات واضحی مبنی بر ولایت فقیه در دوران غیبت کبری داریم و این چیزی است که از روایات معصومین سلام الله علیهم به ما رسیده است. و از مهمترین هایش، همان توقیع حضرت حجت علیه السلام است که ما بر روی آن خیلی تأکید داریم هم از جهت سند و هم از جهت دلالت. که حضرت در آن جا دارند زمینه سازی غیبت کبری را می کنند که شیعیان در زمان غیبت کبری سردرگم نباشند و این بحث از زمان خود رسول مکرم اسلام شروع شده است و حضرت امام می فرمایند که مد نظر از «خلفائی» در عبارت «اللهم ارحم خلفائی» حضرات معصومین نیستند بلکه فقهای جامع الشرایط هستند تا این که می رسد به امام صادق(ع) و آن مقبوله عمربن حنظله و تا این که می رسیم به خود حضرت حجت و آن توقیع معروف. یعنی می خواهم بگویم که این بحثی است که در کلام تمامی حضرات معصومین نیز وجود داشته است و بحثی نبوده که ناآشنا برای فقها باشد؛ فلذاست که مرحوم صاحب جواهر می گوید که کسی که ولایت فقیه را انکار کند بویی از فقه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نبرده است. یعنی این قدر مطلب بدیهی بوده است. در مورد امام می توان گفت که چه بسا ایشان در اصل بحث ولایت فقیه یک ابداع ویژه ای نکرده اند، بلکه صرف توجه دادن امام به این مسئله خودش یک مسئله بسیار مهمی بود. اما از جهت دیگر وقتی ما به آثار فقها مراجعه می کنیم، مثلا به همین کتاب مقنعه شیخ مفید، می بینیم ایشان می گویند که اگر اجرای احکام امر به معروف و نهی از منکر در آخرین مرحله آن که قتل است، برای فقیه «ممکن» بود باید آن را انجام دهد. و آن را با عبارت «إن أمکن» مطرح می کند و این بحث در فقه بعدها این گونه طرح می شود که حالا که برای ما امکان تحقق این احکام و حکومت اسلامی وجود ندارد، پس ما دیگر وظیفه ای نداریم. امام این بحث را این گونه عوض کردند که اگر امکان این امر –تحقق حکومت اسلامی- به صورت بالفعل وجود ندارد، به این معنا نیست که من برای محقق شدن آن و ممکن شدنش نباید تلاشی بکنم. این خودش یک بحث جدیدی بود که اگر الان امکانش وجود ندارد، تو باید مقدمات آن را برای مثلا ده سال آینده فراهم بکنی. به عبارت دقیق و فنی، امام مسئله را این گونه تبیین کردند که مسئله حکومت اسلامی تکلیفی نیست که مشروط به تحقق مقدمات باشد، بلکه تکلیفی است که اگر مقدماتش فراهم نیست، شما باید بروید و مقدماتش را هم فراهم کنید. دقیقا مثل مسئله حج. کسی نمی تواند بگوید که من وظیفه ام هست که به حج بروم و مثلا در روز نهم ذی الحجه بیاید بگوید که دیگر که امکان حج رفتن الان فراهم نیست، پس حج از گردن من ساقط شده است. بلکه شما باید به گونه ای مقدمه سازی کنید که در روز نهم ذی الحجه در سرزمین مکه باشید تا بتوانید اعمالتان را به جا بیاورید. و به عبارت فقهی، نوآوری امام این بود که مسئله تشکیل حکومت اسلامی را شرط واجب می دانستند، برخلاف قدما که آن را شرط وجوب می دانستند. یعنی امام می گویند وجوب مسئله سرجایش ثابت است و شما برای این که بتوانید آن را انجام بدهید، باید بروید و مقدمات آن را فراهم کنید و این حقیقتا بحث جدید و نویی بود. در نهایت هم اهمیت امام در این است که خودش نیز در این میدان وارد شد و بر علیه حکومت جور اقدام کرد و توانست چیزی که بزرگان می گفتند محال است، آن را محقق کرد. یعنی آن چیزی را که نه بزرگان حوزه می توانستند باور کنند و نه حکومت شاه و نه حتی حکومت های بیگانه احتمال آن را می دادند، ایشان آمدند و آن را محقق کردند. و این بحثی است که هنوز جای کار و جای تبیین بهتر دارد و از جانب بسیاری-اعم از موافقین و مخالفین- مورد سوء فهم واقع شده است. و یک عده می آیند و به صورت غیر تخصصی به مسئله می پردازند و مثلا می گویند که شیخ انصاری با ولایت فقیه مخالف است! آخر کجا مرحوم شیخ این چنین حرفی را می زند؟ در حالی که خود شیخ در کتاب مکاسب تصریح می کنند که آن چه که برای حکام در حکومت ها ثابت است، قطعا به صورت قدر متیقّن برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است. دفتر آیت الله هادوی تهرانی --------------------------------- لینک مرتبط: پایگاه اطلاع رسانی حوزه

اخبار

بایگانی

ایمان به آخرت بدون آثار عینی آن در زندگی، لقلقه زبان است

استاد تفسیر حوزه علمیه گفت: کسی دنبال حقیقت است که آخرتی را قبول دارد؛ کسی که آخرت را قبول ندارد دنبال مجاز و من دون الله است، البته باید واقعا اعتقاد داشته باشیم که آثار واقعی هم دارد و آثار آن نیز باید در زندگی فرد دیده شود. به گزارش ایکنا؛ آیت‌الله هادوی تهرانی در ادامه سلسله جلسات تفسیر سوره مبارکه زمر گفت: در آیه ۴۵ سوره مبارکه زمر «وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَ إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» خداوند یک خصلتی را بیان می‌کند که مصداق بارز این خصلت، کفار هستند. وی افزود: آن‌هایی که ایمان به آخرت ندارند، خصلت‌شان این است که وقتی راجع به خدای واحد صحبت می‌شود، بدشان می‌آید و اشمئزاز پیدا می‌کنند و وقتی از دین و اخلاق و ادب و... صحبت می‌کنی، خوششان نمی‌آید و حوصله‌شان سر می‌رود اما وقتی از اباطیل، صحبت می‌شود بلافاصله کیف می‌کنند و به میدان می‌آیند! وقتی آیه قرآن می‌خوانی، حوصله‌شان سر می‌رود اما ۱۵ ساعت با تلگرام و ... چت کنند و در اینترنت گشت بزنند، لذت می‌برند. هادوی تهرانی با بیان اینکه این آیه در یک نگاه ناظر به کفار زمان پیغمبر (ص) است که می‌گوید این‌ها این طوری بودند، پس یک قصه تاریخی مربوط به یک جماعتی که مردند و خاک و پراکنده شدند و رفتند تمام شد افزود: در این صورت ما هم این آیه را می بوسیم و گوشه طاقچه می‌گذاریم تا وقتی که یکی بمیرد، آن وقت برای او به عنوان ثواب می‌خوانیم! این یک نوع تفسیر است... . این استاد تفسیر بیان کرد: اما به نظر بنده این آیه برای همه آدم‌ها و در تمام دوره‌ها و زمان‌ها یک قاعده‌ای…

وهابیت درک درستی از شفاعت ندارد

استاد تفسیر و دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه شفاعتی که ما به آن اعتقاد داریم به اذن الهی است گفت: وهابیون درک درستی از توسل به معصومین(ع) ندارند. به گزارش ایکنا؛ آیت‌الله هادوی تهرانی در ادامه سلسله جلسات تفسیر سوره مبارکه زمر گفت: در آیه ۴۲ سوره مبارکه زمر، خداوند به مسئله خواب و مرگ اشاره فرمود و اینکه خواب راهی است برای دریافت بسیاری از حقایق همچنین اینکه انسان با خواب، نوعی مرگ را تجربه می‌کند و اگر در همین اندیشه کند، آیات و نشانه‌های فراوانی را پیدا خواهد کرد. وی با بیان اینکه در آیه ۴۳، خداوند مسئله شفاعت را بیان می‌کند افزود: یکی از معتقداتی که قرآن در مواجهه با کفار داشت، بحث شفاعت بود؛ آن‌ها همچنان که قرآن اشاره می‌کند به اینکه خدا خالق آسمان‌ها و زمین است معتقد بودند اما آن‌ها بت‌ها را می‌پرستیدند، به عنوان اینکه آنها شفیع این‌ها هستند. خدا می‌فرماید: شما چیزهایی را شفیع قرار می‌دهید که این شفعاء شما هیچ قدرتی ندارند و مالک هیچ چیزی نیستند؛ حتی قدرت تعقلی هم ندارند. یک چوب یا سنگی هستند که شما تراشیده‌اید هستند در حالی که شفاعت فقط از آن خداوند است و اوست که می تواند شفاعت بکند. این استاد حوزه با بیان اینکه شفاعت اگر وجود دارد، فقط اوست که می‌تواند شفاعت بکند تصریح کرد: شفاعت یعنی یک کسی و یک چیزی بخواهد یک کسی را که یک جرمی، یک مشکلی و یک نقصی دارد را پیش یک فرد دیگری که او قرار است جزاء بدهد، وجیهش کند و جبرانش کند؛ شفیع او و جفت او شود تا او را از آن مشکلی که در آن هست و نقصی که دارد، جبران بکند. وی اظهار کرد: این آیات، آیاتی است که زیاد علیه ما نیز استفاده می‌شود؛ چون گفته می‌شود که شفاعت فقط از آن خداست؛ بنابراین مخالفان…

تفاوت میان تنزیل و انزال

استاد تفسیر حوزه علمیه در تفسیر سوره مبارکه فصلت به تبیین فرق میان تنزیل و انزال پرداخت. به گزارش ایکنا آیت‌الله هادوی تهرانی ۲۱ اسفند در اولین جلسه از تفسیر سوره مبارکه فصلت گفت: این سوره از آن سوره‌هایی است که حروف مقطعه دارد؛ در باب حروف مقطعه قبلا در سور دیگر بحث کرده‌ام که تعداد زیادی نظریه وجود دارد. بیش از ده نظریه در تفسیر حروف مقطعه وجود دارد. بر خلاف احتمالی که جناب علامه طباطبایی به آن بیشتر تمایل دارند و معتقد هستند که این‌ها رمزی بین خدا و پیغمبر است. وی افزود: من معتقد هستم که این‌ها اشاره به چیزی ندارد و به این اشاره دارد که ما با همین حروفی که شما با آن‌ها تکلم می‌کنید، این قرآن را با این عظمت و ویژگی‌ها نازل کرده‌ایم. به همین دلیل بعد از این حروف، همیشه به قرآن اشاره می‌شود. وی با اشاره به آیه تنزیل من الرحمن الرحیم تصریح کرد: این یک تنزیلی است از ناحیه خداوندی که رحمت رحمانی او همه موجودات را در بر گرفته است و رحمت رحیمی او هم، موجودات خاص را در بر می‌گیرد. هادوی تهرانی بیان کرد: این نکته را هم بار ها گفته‌ایم که رحمت رحمانی، همه موجودات اعم از کافر و مومن و شاکر و غیر شاکر و... همه را در بر می‌گیرد و ما همه سر سفره خدا نشسته‌ایم، اما آن‌هایی که از رحمت رحیمی الهی برخوردار می‌شوند، بسته به میزان لیاقت، این رحمت بالا می‌رود. وی افزود: رحمت رحیمی خیلی مراتب متفاوتی دارد و مثلا از آن رحمت‌هایی که نصیب پیغمبر(ص) در بر گرفته می‌شود تا آن رحمت‌هایی که پایین‌ترین سطح مومنین و شاکرین را در بر می‌گیرد؛ همه این‌ها از رحمت‌های خاص برخوردارند. این استاد تفسیر بیان کرد: اما رحمت‌های خاص، به هر…

بدگمانی به هم‌کیشان و اعتماد به غیرمسلمین آفت جامعه اسلامی است

استاد تفسیر و دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: متاسفانه فضای جامعه ما به سمتی در حرکت است که بدبینی و بدگمانی ما نسبت به افراد دیگری که هم دین ما هستند بیشتر از کسانی است که کافر و یا خارج از دین اسلام هستند. به گزارش ایکنا؛ آیت‌الله هادوی تهرانی، در ادامه سلسله جلسات تفسیر سوره مبارکه «ق» گفت: در سوره مبارکه ق، در آیات ۱۲ تا ۱۴، خداوند تبارک و تعالی به اقوام گذشته اشاره می‌کند؛ می‌خواهد بگوید‌ای پیامبر (ص)، این تکذیبی که شما امروز با آن مواجه هستید، اتفاق جدیدی نیست. وی افزود: از آن طرف هم به آن تکذیب‌کنندگان می‌خواهد بگوید که بالاخره شما نوآوری و نظریه‌پردازی نکرده‌اید؛ این حرف از قبل هم بوده و چیز جدیدی نگفتید. می‌فرماید: کذبت قبلهم؛ قبل از این‌ها قوم نوح و اصحاب‌الرس و ثمود و عاد و فرعون و ... هم این حرف‌ها را زده و پیامبرانشان را تکذیب کرده‌اند. آیت‌الله هادوی تهرانی در ادامه افزود: شما امروز در صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی و ... نگاه کنید که مخالفین اسلام یا مخالفین دین، حرف‌هایی که می‌زنند با این حرف‌هایی که قرآن می‌فرماید فرقی ندارد؟ همین‌ها را تکرار می‌کنند! فقط خدا یک چیز را می‌فرماید که «فحق وعید»: آن وعیدی که ما داده بودیم و این‌ها را انذار کرده بودیم که از بین می‌روید و نابود می‌شوید؛ آن تحقق پیدا کرد و شما هم اگر این راه را بروید، به همین نتیجه خواهید رسید. این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: قرآن دائما این معنا را تکرار می‌کند نمی‌شود از راه بهشت جهنم و از راه جهنم به بهشت بروی؛ متاسفانه سعی ما این است که از راه جهنم به بهشت برویم. وی افزود: کار‌هایی می‌کنیم که قاعدتا باید…

هر ادعایی اگر واقعیت باشد، آثار واقعی دارد

شفقنا- استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: در مورد هر موضوعی تنها گفتن درست نیست، باید آثار واقعی آن مشهود باشد، عده ای می گویند به آخرت اعتقاد داریم، ولی در عمل آثاری از اعتقاد آنها دیده نمی شود. به گزارش شفقنا، آیت الله هادوی تهرانی در جلسه تفسیر آیه ۴۵سوره مبارکه زمر، بیان کرد: خداوند در این آیه خصلتی را بیان می کند که مصداق بارز این خصلت، کفار هستند، اما این مفهوم مانند سایر مفاهیم در قرآن، دارای نراتب هست. خداوند می فرماید: وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ ۖ وَإِذَا ذُکِرَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ، الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ: کسانی که ایمان به آخرت ندارند. وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ: وقتی در مورد خدای واحد صحبت می شود، این ها بدشان می آید و اشمئزاز پیدا می کنند. وَإِذَا ذُکِرَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ: وقتی غیر خدا ذکر می شود إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ. وقتی از دین و اخلاق و ادب و… صحبت می کنید، خوششان نمی آید و حوصله شان سر می رود. اما وقتی از اباطیل می گویید، بلافاصله کیف می کنند و به میدان می آیند. استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه قرآن را به دو نوع می تواند معنا کرد، گفت: میان دو نوع معنا کردن قرآن، اجوار هم وجود دارد. یکی اینکه بگوییم وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ ناظر به کفار زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که می گوید این ها این طوری بودند. پس یک قصه تاریخی مربوط به یک جماعتی که مردند و خاک شدند و پراکنده شدند و رفتند تمام شد. ماهم این آیه را می بوسیم و…

قلب سلیم، مرکز تحولات انسانی است

استاد تفسیر حوزه با بیان اینکه انسان با فطرتی پاک به دنیا می‌آید، گفت: قلب سلیم که قرآن به آن اشاره فرموده است و همان روح و فطرت است، مرکز تحولات انسانی است. به گزارش ایکنا؛ آیت‌الله هادوی تهرانی ۱۵ اسفند در ادامه سلسله جلسات تفسیر سوره زمر گفت: در سوره مبارکه زمر، خداوند به یکی از معجزات عالم خلقت که در واقع برای ما روزنه‌ای به سمت عالم دیگر و گذرگاهی است که می‌توانیم از این مسیر به حقایق آن سو تا حدی آشنایی پیدا بکنیم، اشاره کرده است؛ این مطلب در آیه ۴۲ سوره زمر است که فرمود: خداوند در هنگام مرگ این نفس‌ها را کاملا می‌ستاند. وی افزود: نفس در معنای اصلی و لغوی خودش، به معنای خود است که این یک نکته‌ای مهم است که حقیقت انسان به نفس اوست؛ یعنی این خودیت انسان به نفس اوست که عبارت از روح است. به همین دلیل انسان در روز قیامت، به دلیل معاد جسمانی دوباره کالبد جسمانی پیدا می‌کند، ولو آن جسمی که آن روز به عنوان بدن انسان قرار می گیرد، یک ذره کوچکش هم از آن ذراتی که در دنیا در بدن انسان بوده است نباشد، باز بدن این انسان است. وی ادامه داد: چون ملاک نفس یا خود، روح انسان است؛ به همین دلیل علیرغم این که در بدن ما دائما سلول‌ها می‌میرند و سلول‌های جدید جایگزین می‌شوند، و دائم در حال تبدیل و تبدل است، اما ما به عنوان یک فرد، خود را یک فرد می‌دانیم که از بدو تولد تا لحظه مرگ داریم یک کاری را انجام می‌هیم. هادوی تهرانی عنوان کرد: بنابراین اگر سلول‌های دست انسان در دوره زمانی تغییر کرد (مثلا طبق برخی گفته ها در یک دوره دوازده ساله، کل سلول ها جا به جا بشود) و بعد این دست آن زمانی که آن سلول‌های قبلی بود، جرمی را مرتکب شد که استحقاق قطعیت پیدا کرد و یا…

فضیلت اهل‌بیت(ع) در آیات مباهله و تطهیر مورد اتفاق روایات اهل سنت است

استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: فضیلت اهل‌بیت(ع) در آیات مباهله و تطهیر مورد اتفاق روایات اهل سنت است و مصادیق آن نیز به روشنی بیان شده است. به گزارش ایکنا؛ آیت‌الله هادوی تهرانی ۱۴ اسفند ماه در ادامه سلسله مباحث سوره «ص» با اشاره به اجرنخواستن برای رسالت پیامبر(ص) جز مودت اهل‌بیت(ع) گفت: این موضوع اجر نخواستن، مختص به پیامبر اسلام نیست و شعار همه پیامبران بوده است. وی با بیان اینکه اما چرا پیغمبر ما مأمور شد که در برابر همه انبیاء اجر از ما بخواهد؟ تصریح کرد: طبق توضیحاتی که دادیم، به این نتیجه رسیدیم که این اجر به خود پیروی کنندگان از اهل‌بیت(ع) باز می‌گردد؛ لذا کسی صلاحیت دنبال کردن دارد که به تعبیر علامه طباطبایی، معصوم باشد؛ پس هر کسی که از فامیل و نزدیکان پیغمبر بود، قربی نیست. هادوی تهرانی بیان کرد: در آیه مباهله، خداوند قربای خاص را معین می‌کند: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ: ابنائنا فقط امام حسن (ع) و امام حسین(ع)؛ نسائنا فقط فاطمه الزهرا (س)؛ انفسنا و انفسکم: انفسنا فقط علی ابن ابی طالب (ع). این استاد تفسیر حوزه گفت: همچنین آیه تطهیر در مورد این خمسه طیبه که در واقع بیان عصمت آنان است، نازل شد؛ این آیه مربوط به همه اهل بیت نیست. خود اهل سنت، آیه تطهیر را توضیح دادند و می‌گویند یا در منزل عایشه و یا ام سلمه این اتفاق افتاده است. یک روایت هم این است که طبق حدیث شریف کسا در منزل فاطمه (س) اتفاق افتاده است. هادوی تهرانی در توضیح بیشتر نسبت به این…