بالا

سوره الحجرات

تفسیر سوره مبارکه الحجرات-جلسه 2- آیه 2 - 22-06-96
تفسیر سوره مبارکه الحجرات-جلسه 1- آیه 1 - 15-06-96
نمایش تعداد