بالا

سال تحصیلی 97-98

درس خارج فقه-کتاب الحج-جلسه 8 -14-09-97
درس خارج فقه-کتاب الحج-جلسه 7 -07-09-97
درس خارج فقه-کتاب الحج-جلسه 6 -30-08-97
درس خارج فقه-کتاب الحج-جلسه 5 -23-08-97
درس خارج فقه-کتاب الحج-جلسه 4 -02-08-97
درس خارج فقه-کتاب الحج-جلسه 3 -18-07-97
درس خارج فقه-کتاب الحج-جلسه 2 -11-07-97
درس خارج فقه-کتاب الحج-جلسه 1 -04-07-97
نمایش تعداد