حکم همکاری با دشمنان ایران در جنگ نرم چیست؟
ایران (توسط وزارت اطلاعات) همکاری مردم خود را با سازمان ضد نظام ولایت فقیه ممنوع اعلام کرده است اما چند تن از دوستان اینجا با این سازمان همکاری می کنند و من نمی دانم حکم این همکاری با دشمنان ایران در جنگ نرم چیست؟

باسمه تعالی

همکاری با سازمان هایی که دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی ایران هستند، در فعالیت هایی که علیه اسلام و ایران انجام می دهند، به هیچ صورتی جایز نیست و اگر کسی یا گروه از این طریق مالی به دست بیاید، مالک آن نخواهد.

کد سایت fa101