آیا باران می تواند شی متنجس را پاک کند؟
آیا باران می تواند شی متنجس را پاک کند؟

باسمه تعالی

اگر بر چیز نجسى که عین نجاست در آن نیست، یک مرتبه باران ببارد، جایى که باران به آن برسد، پاک مى‏ شود و در فرش و لباس و مانند این ها فشار لازم نیست. باریدن قطرات کم باران فایده ندارد، بلکه باید طورى باشد که بگویند روی آن چیز نجس باران می بارد.

 
کد سایت fa1031
طبقه بندی موضوعی احکام آبها