کدام نوع از آب مضاف می تواند اشیای نجس را پاک کند؟ آیا با این نوع از آب مضاف می توان وضو گرفته و غسل کرد؟
کدام نوع از آب مضاف می تواند اشیای نجس را پاک کند؟ آیا با این نوع از آب مضاف می توان وضو گرفته و غسل کرد؟

باسمه تعالی

آب مضاف که معنای آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمى‏ کند، مگر این که عرفا مانند آب، پاک کننده باشد. یعنی در نظر عقلا به اندازۀ آب، عین و اثر ناپاکی را از بین ببرد؛ مانند مایعات پاک کنندۀ شیشه در این زمان. البته وضو و غسل با آب مضاف باطل است.

 
کد سایت fa1042 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام آبها|وضو|اغسال