با توجه به این که زنان می توانند در مجلس خبرگان رهبری وارد شوند، آیا می توانند رهبر شوند؟
با توجه به جواز ورود زنان به مجلس خبرگان رهبری، این سؤال مطرح است که وقتی رهبری از اعضای مجلس خبرگان انتخاب می شود، اگر زنی در مجلس وجود داشته باشد می تواند رهبر شود. به عبارت دیگر آیا زنان می توانند رهبر شوند؟

باسمه تعالی

حضور در مجلس خبرگان برای زنان بلامانع است؛ ولی این امر ملازمه ای با جواز رهبری آنان ندارد. رهبری زنان، علی الأحوط، جایز نیست.

 

 

 

 

 

 

کد سایت fa107
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه