من با همسرم که پریود بوده نزدیکی کردم حکمش چیست؟ و کفاره اش چیست؟
حکم نزدیکی در ایام حیض چیست؟ 3 یا 4 بار پیش آمده که همسرم پریود بوده اند و متاسفانه من با ایشان نزدیکی کردم(بارضایت کامل خودشان و گاهی هم با اصرار خودشان) حکمش چیست و کفاره اش چیست.؟

باسمه تعالی

نزدیکی در ایام عادت زنانه (پریود) حرام است و رضایت زن یا اصرار او اثری در این حکم ندارد. این عمل کفاره ای جز استغفار ندارد، هر چند احتیاط آن است اگر در ابتدای عادت رخ داد، یک دینار، و اگر در میانه عادت بود، نصف دینار و اگر در انتهای عادت تحقق پیدا کرد، ربع دینار کفاره به فقیر داده شود و دینار معادل 4/5 گرم طلا می باشد.

کد سایت fa1144
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه