آیا غیر از سه خون نجس که از فرج زنان ترشح می شود، ترشحاتی دیگری وجود دارد که نجس باشد؟
باعرض سلام
می خواستم بدانم غیر از سه خون نجس که از فرج زنان ترشح می شود. ترشحات دیگری وجود دارد که نجس باشد؟
به عنوان مثال ابی که از زن هنگام تحریک و ملاعبه بیرون می آید نجس است و خوردن آن برای مرد حرام است؟
آب ارگاسم و انزال زن چطور؟

باسمه تعالی
به جز ادرار و خون هایی که از فرج زنان خارج می شود، آب ارگاسم و منی زن هم، بنابر احتیاط نجس می باشد. مایعاتی که هنگام تحریک جنسی از زن خارج می شود ولی زن هنوز به اوج لذت نرسیده است، نجس نیستند. پس اگر زنی به اوج لذت جنسی برسد و احساس سستی نماید و از وی مایعی خارج گردد فقط خود همان مایع منی بوده و بنابر احتیاط نجس است و خوردن آن حرام می باشد. البته اگر نمی دانید که مایع مزبور منی یا ادرار است یا خیر، نجس نیست.

کد لینک سوالات مشابه: 246

کد سایت fa1153 کد بایگانی 0