آیا دادگاه می تواند در شرایطی، اموال و یا مهریۀ من را توقیف کند؟
بنده در سال 86 با فردی که دارای زن و فرزند بود و حدود 2 ماهی از اختلافشان می گذشت و چون رضایت زوجه جهت عقد دائم شرط بود بناچار عقد موقت یکساله با مهریه 200 هرار تومان نمودیم بعد از مدتی چون از طرف زوجه قبلی همسرم دچار مشکلاتی گردیدیم با درخواست بنده و رضایت همسرم تصمیم گرفته شد که مهریه را اضافه نماییم به همین منظور به جای مهریه قبلی یک دستگاه خودرو سواری و یک باب مغازه بصورت کتبی با حضور شهود به نام اینجانب در مهریه اینجانب درامد و همچنین همسرم کتبا نیز قولنامه ای بابت تحویل خودرو همان موقع به بتده واگذار کرد. پس از چندی زوجه قبلی ایشان از طریق اداره ثبت، مهریه خود را که 300 هزارتومان وجه و 14 سکه بود به اجرا گذاشت و همسرم پس از قبول مهریه اعلام نمود که هیچ گونه اموال منقول یا غیر منقولی ندارد ولی زوجه ایشان یک قولنامه عادی که قبلا بعنوان خرید خودرویی که در تصرف اینجانب بود و زمان ان قبل از تحویل خودرو به عنوان مهریه ام بوده تحویل داد و بر اساس آن خودرو توقیف گردید. پس از آن بنده عقد نامه موقت و قولنامه دریافت مهریه را تحویل دادم و اداره ثبت رای به نفع اینجانب مبنی بر مالکیت خودرو به عنوان مهریه ام صادر نمود و نامبرده به این رای اعتراض نمود و دلیل آن را صوری بودن عقد نامه خواند. در تجدید نظر استان رایی مبنی بر اثبات قولنامه مهریه ام که همسرم به من داده از طرف محاکم قضایی خواستار شده بو د من فورا اقدام نموده و هم رای از طرف شورای حل اختلاف و هم انتقال سند بصورت محضری بنام خودم تحویل اداره ثبت دادم ولی متاسفانه خودرو آزاد نگردید و در جواب گفتند طبق رای تجدید نظر آزادی خودرو مشروط به رای دادگاه می باشد از طریق دادگاه اقدام نمودم و در دادگاه هم رای به نفع اینجانب صادر نمود و اداره ثبت دستور ازادی خودرو صادر نمود. از آنجایی که همه این مراحل طولانی شد خودرو مدت بیش از 4 سال بناحق در توقیف بود که الان بشدت فرسوده وغیر استفاده شده و با وجود این که دستور آزادی خودرو را دارم متاسفانه بدلیل مخارج تعمیرات آن هنوز نتوانسته ام آن را آزاد نمایم و روزانه مبالغ زیادی بابت کرایه پارکینگ متحمل می گردم. ضمنا زوجه قبلی ایشان از طریق دادگاه جهت دریافت مهریه اقدام نمود و همسرم نیز محکوم به پرداخت بصورت نقدی و اعسار شده ودر حال حاضر نیز با همسرم بصورت موقت با مهریه قبلی زندگی می نکم حال از شما چند سئوال شرعی دارم: 1. آیا از آنجایی که در عقد نامه ام به عنوان مهریه ام نام و مشخصات خودرو ذکر شده بود و هم همسرم کتبا و صراحتا اعلام نموده بود که آن را به من واگذار نموده پس از ارایه این مدارک آیا اداره ثبت شرعا حق داشته آن را همچنان توقیف نماید؟ 2. هم اکنون که مدت چهار سال از تاریخ توقیف خودرو می گذرد ایا فقط باید خسارات ظاهری که در این مدت رسیده بدهند یا خساراتی که به خاطر عدم استفاده از خودرو به عنوان مهریه ام وارد شده را هم باید بدهند؟ این خسارات باعث گردیده که من حتی پس از دستور رفع توقیفی نتوانم خودرو را آزاد نمایم و همچنان هزینه پارکینگ را نیز بدهم.

باسمه تعالی

1. از آنجا که همسر شما یک طرف دعوا بوده است و احتمال داشته که حق با طرف دیگر دعوا – یعنی زوجه قبلی ایشان باشد – تا روشن شدن وضعیت مال مورد دعوا حق توقیف مال برای جهت قضایی – اداره ثبت یا شورای حل اختلاف یا قاضی – وجود داشته است.

2. اگر خسارتی بر اثر اشتباه جهت قضایی بر یک طرف دعوا وارد شود، باید این خسارت از بیت المال جبران گردد و این خسارت شامل زیان های ناشی از توفیق و عدم استفاده از مال نیز می گردد. البته آن مقدار زمانی که به صورت معمول برای رسیدگی قضایی به پرونده نیاز است مشمول این قاعده نمی شود.