نظرتان در خصوص ولایت و ادارۀ جامعه توسط فقها به صورت شورایی چیست؟
بر خلاف آنچه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم، برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی می دانند بدین صورت که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند، ارجاع می دهند. حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همۀ آنان به عنوان مجلس اعلا و به عنوان شورای رهبری امت را رهبری می کنند. از شما درخواست داریم که نظر خود را بیان کنید.

باسمه تعالی

از نظر فقهی، رهبری جامعه توسط شورایی از فقهای جامع الشرایط با کفایت مانعی ندارد اما رهبری شورایی در برخی مواقع و شرایط خاص کارآمد است و در بیشتر مواقع رهبری فرد بهتر می تواند اهداف مکتب سیاسی اسلام را تحقق ببخشد.

کد سایت fa125
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه