افرادی که در هوای گرم کار می کنند چگونه باید روزه بگیرند؟
کسی که در هوای گرم کار می کند برای روزه باید چه کند؟ آیا می تواند الان روزه را بخورد و در زمستان قضای آن را بگیرد؟ از نظر شغلی هم نمی تواند کارش را تعطیل کند. آیا کفاره هم باید بدهد؟

باسمه تعالی

اگر ترک کار برای وی عسرآور است، یعنی زندگی وی مختل می شود و نمی تواند کار دیگری در ماه رمضان بیابد که با آن معاش خود را بگذراند، در حد توان باید روزه بگیرد و اگر طاقت نداشت، می تواند در حد ضرورت آب بیاشامد و از سایر اموری که روزه را باطل می کند، بنا بر احتیاط واجب، اجتناب کند و روزۀ خود را در زمان دیگری قضا نماید. در این صورت باید کفاره افطار غیر عمد را بپردازد؛ یعنی به ازای هر روز افطار یک مد، معادل ۷۵۰ گرم،‌ طعام به فقیر بدهد.

 

کد سایت fa1323 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا