آیا می توان از برنامه های رایانه ای خارجی که بدون پرداخت حق مولف تکثیر شده اند، استفاده کرد؟
الف. با توجه به عدم دسترسی به کتاب های علمی و برنامه های رایانه ای خارجی و یا قیمت گزاف آن ها در صورت وجود در کشور ما، تکثیر این آثار برای استفادۀ شخصی یا استفاده از نسخه های الکترونیکی کتاب های علمی مذکور چه حکمی می تواند داشته باشد؟ این سؤال با توجه به این نکته است که کتاب های علمی جدید در برخی سایت ها به صورت الکترونیکی و به صورت گسترده قرار داده شده اند. این مورد در باب برنامه های رایانه ای نیز صادق است. باید به این نکته توجه داشت که به واسطه ی تفاوت سطح درآمدی و تفاوت ارزش پول و نبود تخفیفات سالیانه، این کالاها در کشور ما گران تر عرضه می شوند. عدم استفاده از برخی از این آثار نیز به کاهش سطح علمی برخی اقشار مانند اساتید و دانشجویان می انجامد. در این حالت به نظر شما حمایت از حقوق مادی مؤلفین و مصنفین چه حکمی خواهد داشت؟ ب. شرایط فوق(گزاف بودن قیمت برخی محصولات علمی و فکری) در کشور های خارجی برای مقلدین ساکن این کشورها چه حکمی می تواند برای حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین(کپی رایت) داشته باشد؟

باسمه تعالی

ایجاد یک امر معنوی مانند تألیف کتاب، اختراع یک دستگاه و یا تولید یک نرم افزار برای شخص ایجاد کننده حق خاصی را بوجود می آورد که بدون اجازه صاحب حق نمی توان از محصول معنوی وی استفاده کرد.

اگر تولید کننده غیر مسلمان باشد، رعایت حق معنوی وی منوط به قراردادی است که بین کشور اسلامی و کشور متبوع وی منعقد می شود.

با این وصف، در فرض مزبور رعایت حق معنوی لازم نیست، زیرا نه تنها قراردادی با دولت مزبور برای رعایت حقوق معنوی وجود ندارد، بلکه حقوق فراوانی از ملت ایران توسط آن دولت تضییع شده است.

لینک سوال مشابه: 46

کد سایت fa1327
طبقه بندی موضوعی مالکیت معنوی