آیا طلبه غیر سید می تواند عمامه سیاه بپوشد؟
آیا طلبه غیر سید می تواند عمامه سیاه بپوشد؟

باسمه تعالی

این کار خلاف عرف است؛ هر چند خلاف شرع نیست. البته اگر باعث اشتباه دیگران و سوء استفاده از این اشتباه شود، حرام است. همچنین اگر در عرف موجب توهین به شخص، اشخاص یا صنفی باشد، حرام است و گویا در خصوص عمامه عرف چنین قضاوتی دارد.

 

کد سایت fa1380
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب