آیا پرداخت زکات فطره زمان خاصی دارد؟
آیا پرداخت زکات فطره زمان خاصی دارد؟

باسمه تعالی

زکات فطره (فطریه) باید بین اذان مغرب روز آخر ماه رمضان تا قبل از خواندن نماز عید فطر پرداخت شده و یا کنار گذاشته شود. البته کسی که در نماز عید فطر شرکت نمی کند، تا ظهر روز عید برای پرداخت یا جدا کردن فطریه از اموالش فرصت دارد.

کد سایت fa1431
طبقه بندی موضوعی زکات فطره