ایا سود سپرده حج تمتع که هنگام اعزام به فرد پرداخت می شود اشکال ندارد؟
ایا سود سپرده حج تمتع که هنگام اعزام به فرد پرداخت می شود اشکال ندارد؟
باسمه تعالى
خير اشكالي ندارد.
کد سایت fa1565 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام بانک