استفاده شخص محرم از پارچه یا حوله یا هر چیز دیگری برای خشک کردن سر، چه حکمی دارد؟
استفاده شخص محرم از پارچه یا حوله یا هر چیز دیگری برای خشک کردن سر، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

پوشاندن سر در مردان در حال احرام مطلقاً جایز نیست، ولی خشک کردن مو توسط حوله و مثل آن، به گونه ای که سر پوشیده نشود بلامانع است.

کد سایت fa1575 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی محرمات احرام