آیا داد و ستد حیوانات وحشی برای باغ وحش و یا برای دیگر سرگرمی ها حلال است؟
آیا داد و ستد حیوانات وحشی برای باغ وحش و یا برای دیگر سرگرمی ها حلال است؟

باسمه تعالى
اگر حیوان از طریق مشروع مانند صید مشروع تملک شود، داد و ستد آن اشکالی ندارد مگر این که با قوانین دولت اسلامی ناسازگار باشد.

کد سایت fa1583 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل