مبلغی تقریبا 6000000 تومان پول تا 1 سال، با عنوان (مصالحه) به خواهرم دادم که ایشان هر ماه مبلغی گاهی 100 هزار و گاهی 98 هزار تومان به من بدهند. آیا این کار اشکال دارد؟
مبلغی تقریبنا 6000000 تومان پول پس انداز کرده بودم که 3000000 تومان ان وام بود و مبلغ هر قسط آن 125000 تومان است ولی چون خواهرم به این مبلغ احتیاج داشت، این پول را با عنوان (مصالحه) به خواهرم دادم. مصالحه کردیم که ایشان هر ماه مبلغی گاهی 100هزار گاهی 98 هزار به من بدهند، تا 1 سال و اگر نیازی نداشتم قرارداد تمدید شود اما اگر نیاز داشتم خواهرم همان 6000000 تومان را به بنده پس دهند. می خواستم بدانم این مبلغی که با عنوان مصالحه ماهیانه برای پرداخت اقساط می گیرم اشکالی ندارد؟ (یعنی خدایی نکرده نزول نمی گیرم)

باسمه تعالی
این قرار داد ربوی و حرام است و پول هایی که به این عنوان دریافت شده است، باید باز پس داده شود؛ چون در حقیقت این عمل قرض ربوی است.

کد سایت fa1620
طبقه بندی موضوعی احکام ربا