در فروشگاهی مشغول به کار بودم که مالک آن تصمیم به اخراج من گرفت، ولی باقی پول مرا پرداخت نکرد. آیا جایز است بجای الباقی حق الزحمه ام از مغازه و یا دارایی این شخص بردارم؟
در یک فروشگاه مشغول به کار بودم که با مالک آن وارد یک بحث شدم و او تصمیم به اخراج من گرفت. پس از این کار او باقی پول مرا پرداخت نکرد. با این اوصاف آیا جایز است بجای الباقی حق الزحمه ام از مغازه و یا دارایی این شخص بردارم؟

 

باسمه تعالی

اگر از راه های قانونی یا با گفتگوی دوستانه با مالک فروشگاه امکان دستیابی به حق فراهم نشود، می توانید به اندازه حق خود بر اساس قرار دادی که با او داشته اید، از اموال او بردارید.