دریافت جوایز مربوط به حساب قرض الحسنه بانک ها چه حکمی دارد؟
دریافت جوایز مربوط به حساب قرض الحسنه بانک ها چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
پرداخت و دریافت جوایز مربوط به حساب های قرض الحسنه بانک های در صورت رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و رعایت حدود شرعی جایز است.

کد سایت fa1688
طبقه بندی موضوعی احکام بانک