بعد از گذشت چند سال که فرصت مجدد تشرف به حج برایم پیش آمد، متوجه شدم عمل حج سابق خود را صحیح انجام نداده ام، حال تکلیف چیست؟
بعد از گذشت چند سال که فرصت مجدد تشرف به حج برایم پیش آمد، متوجه شدم عمل حج سابق خود را صحیح انجام نداده ام، حال تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

اگر یقین به بطلان عمل خود ندارید، عمره ی شما محکوم به صحت است و لازم نیست کاری انجام دهید.

اگر یقین به بطلان عمل خود دارید، در حال حاضر شما مُحرم هستید و باید در اسرع وقت کسی را نایب کنید تا از سوی شما عمل را تکمیل کند و اگر خودتان مشرف شدید باید خودتان عمل را به شکل مقتضی تکمیل کنید تا از احرام قبلی خارج شوید و مادامی که محرم هستید، نمی توانید دوباره محرم شوید.

البته چون کیفیت بطلان عمل شما مشخص نیست باید با توضیحات کامل آن، راه تکمیل را استفتاء نمایید.

کد سایت fa170 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج