آیا فرد اسیدپاش را سلب کننده امنیت جامعه می دانید؟
سلام، من دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی هستم، دو سوال از حضرت آیت الله داشتم خواهش می کنم جواب دهید. 1) آیا فرد اسیدپاش را سلب کننده امنیت جامعه می دانند؟ 2) آیا اسید سلاح فرد اسیدپاش محسوب می شود؟

باسمه تعالی

1. در جایی شخص سلب کنندۀ امنیت جامعه محسوب می شود که اقدام مجرمانه او به شکل عمومی ایجاد رعب و وحشت نماید . اما اگر دریک مورد خاص آن را مرتکب شود و فقط در فرد یا افراد خاصی وحشت ایجاد کند ، این شخص سلب کننده امنیت جامعه و مفسد فی الارص محسوب نمی شود ، هر چند عمل او مجرمانه و مستحق مجازات باشد . 2. اسید می تواند سلاح باشد ، در جایی که برای اقدام مجرمانه مانند اسلحه به کار گرفته شود . ولی به صوت عمومی سلاح نیست و سلاح بودن یا نبودن آن نقشی در جرم و عناوین مجرمانه ندارد . 3. توجه به این نکته لازم است که معمولا سلب امنیت اجتماعی جرمی مشارکتی است که چند نفر با هم می توانند آن را انجام دهند و در این مساله نوع ابزار آنها و انکه آیا سلاح است یا خیر ، نقش تعیین کننده ندارد.

کد سایت fa1761
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی