آیا زنان می توانند در سایت های مشترک اجتماعی برای پروفایل خود از عکس خودشان استفاده کنند. بالاخص برای زنان مومنه حکم چیست؟
آیا زنان می توانند در سایت های مشترک اجتماعی برای پروفایل خود از عکس خودشان استفاده کنند. بالاخص برای زنان مومنه حکم چیست؟
باسمه تعالی
استفاده از عکس محجّبه که در آن رعایت شرایط کامل حجاب شده باشد و مفسده ای در آن نباشد، بلامانع است.
کد سایت fa1762 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اینترنت