آیا دیدن فیلم های مستهجن به طور اتفاقی گناه است؟
من یک دختر نوجوان مذهبی هستم والدینم هم نسبتاً مذهبی اند، در ضمن تک فرزندم، یک روز مانده به ماه رمضان به طور ناخواسته یک سی دی که از شب زفاف و صحنه های بسیار... بود، را در دستگاه گذاشتم و من هم با دیدن آن صحنه ها فورا آن سی دی راخارج کردم و دیگر نگاه نکردم ولی احساس اینکه مرتکب گناه شده ام، من را آزار می دهد. از معلمانم شنیده بودم که دیدن فیلم های مبتذل به این دلیل گناه است که انسان را تحریک می کند و به راه های بد می کشاند، من تحریک شدم ولی صد درصد مطمئن هستم که مرا به راه بد نمی کشاند؛ چون اراده ای قوی دارم آیا من بادیدن چند ثانیه از آن فیلم مرتکب گناه شدم؟ آیا تماشای مجدد آن فیلم به طور کامل گناه است؟

باسمه تعالی

چون دیدن فیلم به صورت غیر اختیاری و تصادفی بوده است، گناهی مرتکب نشده اید ولی تماشای مجدد آن به هیچ وجه جایز نیست و گناه است.

 

کد سایت fa190
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن