با توجه به اینکه مسئولین حج اعلام کرده اند تا سال های طولانی دیگر ثبت نام حج تمتع ندارند، آیا می توان هزینۀ ثبت نام حج تمتع را برای ثبت نام عمره استفاده نمود؟
با توجه به اینکه مسئولین حج اعلام کرده اند تا سال های طولانی دیگر ثبت نام حج تمتع ندارند، آیا می توان هزینۀ ثبت نام حج تمتع را برای ثبت نام عمره استفاده نمود؟

باسمه تعالی

استفاده از این مبلغ در این فرض برای عمره جایز است و اگر شرایط استطاعت عمره وجود داشته باشد، ثبت نام و انجام عمره واجب است.

کد سایت fa1925
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج