در اسلام خرچنگ حرام و میگو حلال است. یک موجود دریایی به نام لابستر وجود دارد من نمی دانم این موجود میگوست یا خرچنگ.به نظر شما خرچنگ است یا میگو؟
در اسلام خرچنگ حرام و میگو حلال است. یک موجود دریایی به نام لابستر وجود دارد من نمی دانم این موجود میگوست یا خرچنگ.به نظر شما خرچنگ است یا میگو؟

باسمه تعالی
لابستر که در عرف به شاه میگو معروف می باشد، جزو خرچنگ ها بوده و حرام گوشت است.

کد سایت fa1953 کد بایگانی 0