مدتی از خدا دور بودم و اکنون به مشکلات بزرگ مالی برخورده ام. چگونه رضایت خدا را جلب کنم که به من کمک کند؟
مدتی از خدا دور بودم و اکنون به مشکلات بزرگ مالی برخورده ام. چگونه رضایت خدا را جلب کنم که به من کمک کند؟

باسمه تعالی
ارتباط با خدا از وظایف هر بنده ای است. شکر نعمت های خدا و اطاعت از فرمان های او بر هر بنده ای و در هر حالی واجب است. جلب رظایت خدای متعال در هر شرایطی لازم است؛ چه در حال فقر و چه در حال ثروتمندی و چه در حال سلامتی یا بیماری و ... .
روح انسان قبض و بسط دارد. در حالت بسط باید تا حد امکان پیش رفت. «ألا لأیام دهرکم نفحات فتعرّضوا لها» و باید در حال نشاط روحی عبادت کرد ولی در حالت قبض، باید مدارا کرد. در این حالت بر انجام واجبات و ترک محرمات اکتفا کنید و از انجام مستحبات و ترک مکروهات تا حدی فاصله بگیرد تا دوباره روح شما آمادگی پیدا کند. ذکر «لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» مفید است. البته زیاده روی نکنید. لاتیأسوا من روح الله انه لاییاس من روح الله الا القو الکافرون (یوسف، 87)

کد سایت fa1962 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا