می خواستم اطلاعاتی در مورد اینکه نیت نمازهای قضا چیست، بدانم.
می خواستم اطلاعاتی در مورد اینکه نیت نمازهای قضا چیست، بدانم.

باسمه تعالی

نیت در نماز، چه اداء و چه قضا، همین است که فرد هنگام نماز می داند به چه کاری مشغول است و این کار را برای اطاعت فرمان الاهی انجام می دهد. لازم نیست نیت را به ذهن خطور دهد یا آن را به زبان بیاورد.

کد سایت fa1996
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز