حکم کشتن مورچه و امثال مورچه چیست؟
حکم کشتن مورچه و امثال مورچه چیست؟

باسمه تعالی

کشتن حیوانات غیر موذی یا غیر مضر جایز نیست. بنابراین اگر در خصوص این مورد سؤال، آزار و اذیت یا ضرری ندارند، باید از کشتن آن ها پرهیز شود.

کد سایت fa1999
طبقه بندی موضوعی رفتار با حیوانات