حکم پرورش قورباغه و جلبک و فروش آن به غیر مسلمانان چیست؟
پرورش قورباغه و جلبک و فروش آن به غیر مسلمانان چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. پرورش و فروش جلبک در جایی که ارزش و مالیت عقلایی داشته باشد - مانند فرض سؤال - اشکال شرعی ندارد.

2. پرورش قورباغه ذاتاً حلال است، مگر این که مضر به حال محیط زیست باشد یا عنوان و نوع دیگری مانند اسراف بر آن صدق کند.

3. فروش قورباغه زنده اگر دارای منفعت حلال قابل اعتنای عقلایی باشد و آن را از نظر عقلا دارای مالیت و ارزش نماید، بلااشکال است. و لو خریدار، آن را برای غرض حرام مانند اکل و خوردن، خریداری نماید.

4. اگر قورباغه زنده فاقد منفعت حلال قابل اعتنای عقلایی باشد، فروش آن به کسانی که خوردن آن را حلال می دانند، جایز است.

5. فروش قورباغه غیر زنده در صورتی که دارای منعفت حلال قابل اعتنای عقلایی باشد به کسانی که خوردن آن را حلال می دانند، جایز است و به غیر آنها علی الاقوی جایز است، هر چند احتیاط در ترک آن است.

6. فروش قورباغه غیر زنده در صورتی که فاقد منفعت حلال قابل اعتنای عقلایی باشد فقط به کسانی که خوردن آن را حلال می دانند، جایز است.

 

کد سایت fa20
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت