امروز فیس بوک و ... در نشر معارف اسلامی و انفلابی ما نقش فراروان داشتند خصوصا در بیداری اسلامی. از طرفی این سایت ها در ایران فیلتر و به تعبیر دقیقتر استفاده از آن تخلف از قانون ج ا ا است. آیا استفاده برخی افراد که سوابق فعال انقلابی مثل عضو بسیج و طلبه و.. هستند از این سایت ها، می تواند جایز باشد؟
امروز فیس بوک و ... در نشر معارف اسلامی و انفلابی ما نقش فراروان داشتند خصوصا در بیداری اسلامی. از طرفی این سایت ها در ایران فیلتر و به تعبیر دقیقتر استفاده از آن تخلف از قانون ج ا ا است. آیا استفاده برخی افراد که سوابق فعال انقلابی مثل عضو بسیج و طلبه و.. هستند از این سایت ها، می تواند جایز باشد؟ نظر به اینکه یکی از ابزارهای صدور انقلاب همین ابزار می تواند باشد. سپاس
باسمه تعالى
استفاده مشروع از اينترنت به ويژه در جهت تبليغ اسلام و مكتب اهل البيت (ع) جايز است مگر اين كه خلاف قوانين باشد.
کد سایت fa2106 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اینترنت