اگر با زنی ازدواج کردم، دختر خوانده ی او هم به من محرم می شود؟
با سلام من 5 سال پیش با خانمی بیوه و پزشک که 12 سال از خودم بزرگتر هست و دارای یک دختر 20 ساله هست ازدواج موقت کردم البته دخترش دختر واقعی اون نیست و از شوهر قبلی می باشد و اون نامادری دخترش محسوب می شه . همسرم در حال حاظر از من می خواهد که با این دختر ازدواج دائم کنم و همزمان با اون او رو هم به عقد خودم در بیاورم . من این پیشنهاد رو قبول کردم و با این دختر ازدواج دائم کردم و در حال حاظر همسرم می خواهد که با اون هم ازدواج دائم کنم البته خانواده من از این ازدواج موقت با این خانم دکتر اطلاعی ندارند . و من نمی تونم به آنها بگویم . این خانم دکتر من رو تهدید می کنه که باید این کار رو بکنم و می گوید لازم نیست که خانواده تو از این ازدواج مطلع بشن و ما با هم و در کنار هم زندگی می کنیم . آیا درست است که من به چنین ازدواجی تن دهم . با تشکر

باسمه تعالى

ازدواج با این خانم مانعی ندارد و اطلاع خانواده شما لازم نیست .

کد سایت fa2144