می خواهم نظر اسلام در خصوص خرید و فروش سهام به طریق سریع و حرفه‌ای را که به Day Trading یا «تجارت روز» معروف است، بدانم. در این روش از بالا و پایین شدن قیمت سهام در آن روز سود می برند. آیا این نوع معامله، حلال است؟
این جانب در حال حاضر در بازار بورس سهام و ارز (بر پایه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت) مشغول به تجارتم. اما می‌خواهم نظر اسلام را در خصوص خرید و فروش سهام به طریق سریع و حرفه‌ای که به «Day Trading» یا تجارت روز معروف است (از بالا پایین شدن قیمت سهام در آن روز سود می‌برند)، بدانم. آیا این کار حلال است؟

 باسمه تعالى

اگر معاملات واقعی و در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی باشد، صحیح است.