حکم ازدواج در عدۀ طلاق بائن خلعی چیست؟
اینجانب در حدود 3 سال پیش با خانمی ازدواج موقت کردم. حال که بعد از سه سال قصد ازدواج دائم با این خانم را دارم. ولی الآن متوجه شده ایم که در 3 سال پیش که با ایشان ازدواج کرده ام، ایشان یک ماه قبلش طلاق گرفته بوده اند و احتمالاً در عدۀ طلاق شوهر اول خود بوده اند (طلاق بائن خلعی). لازم به ذکر است در آن زمان ما نزدیکی هم داشته ایم و هیچکدام از این موضوع عده خبری نداشته ایم و نمی دانستیم که ازدواج در زمان عده حرام است. در موقع طلاق شوهر اول وکیل ایشان گفته اند چون طلاق شما بائن خلعی است، شما عده ندارید. حال با توجه به این شرایط ما قصد ازدواج دائم را با هم داریم. خواهشمند است بررسی کنید. در حال حاضر برخی از مراجع می گویند حرام ابدی نیستیم و اکثریت علما می گویند حرام ابدی هستیم. حال آیا من می توانم به حکم آن ها که حرام نمی دانند، عمل کنم؟

باسمه تعالی

1. اگر مردی با زنی که در عدۀ دیگری است، ازدواج کند و هر دو یا یکی از آن دو بدانند که ازدواج در عده حرام است و نیز بدانند که زن در هنگام ازدواج در عده بوده است، بر یکدیگر حرام ابدی می شوند. در این فرض فرقی نمی کند که دخولی در ایام عده صورت گرفته باشد یا خیر.

2. اگر هم زن و هم مرد لااقل نسبت به یکی از دو مسألۀ «ازدواج در عده حرام است» و «زن در هنگام ازدواج در عده بوده است» بی اطلاع بودند، در این فرض اگر دخولی در زمان عده صورت نگرفته باشد، فقط عقدی که خوانده اند، باطل است اما بر یکدیگر حرام ابدی نمی شوند ولی اگر در همین فرض دخول صورت گرفته باشد، بر یکدیگر حرام ابدی می شوند.

3. با توجه به اینکه شما در عدۀ واقعی نزدیکی داشته اید طبق آنچه در بند 2 بیان شد، بر یکدیگر حرام ابدی شده اید.

کد سایت fa2366
طبقه بندی موضوعی احکام عده