برخی زنان از زینت آلاتشان، در برابر افرادی غیر از شوهرانشان استفاده می کنند، آیا فروش زینت آلات به این افراد جایز است؟
در یک کشور غیر اسلامی زندگی می کنم. و همانطور که می دانید اکثر زنان این کشور ازدواج نکرده اند. و به آن صورت که شایسته و بایسته باشد، خودشان را نمی پوشانند. اما سؤال اینجاست: که آیا می توانم بعنوان یک فروشنده طلا و جواهر آلات را به زنانی بفروشم که می دانم اکثرشان آن را برای همسرانشان نمی پوشند؟ علاوه بر آن، آنها به بیرون از خانه می روند که در نتیجه نامحرمان این زیبایی های آنان را مشاهده خواهند کرد. عده ای چنین می گویند که من با این کارم به آنها در ارتکاب به گناه کمک می کنم. آیا چنین است؟

باسمه تعالی 

فروش طلا به چنین زنانی جایز است و عمل آن ها به معامله شما ربطی ندارد.

 

کد سایت fa2472
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل|تجارت با کفار