من قیل از ازدواج در سن 19 سالگی با پسر اقوامم رابطه دوستی داشتم و چند بار رابطه نامشروع (در حد بغل کردن) ولی آن موقع مطمئن بودم با او ازدواج میکنم ولی بعد به خاطر فاصله ای که بین ما پیش آمد همه چیز فراموش شد و من بعد از چند سال با پسر دیگری ازدواج کردم
من قیل از ازدواج در سن 19 سالگی با پسر اقوامم رابطه دوستی داشتم و چند بار رابطه نامشروع (در حد بغل کردن) ولی آن موقع مطمئن بودم با او ازدواج میکنم ولی بعد به خاطر فاصلی ای که بین ما پیش آمد همه چیز فراموش شد و من بعد از چند سال با پسر دیگری ازدواج کردم
الان که به اشتباهاتم پی بردم چندین بار از خدا تقاضای بخشش کردم ولی مترسم که خدا گناه مرا نبخشیده باشدودر ضمن چون همسرم از این موضوع با خبر نیست میترسم دینی بر گردن او داشته باشم لطفا مرا در این دو مورد راهنمایی کنید که چه باید بکنم

همین که پشیمان شده اید و قصد انجام مجدد چنین کاری را ندارید و از خداوند طلب بخشش می کنید، توبه است و کافی است و نباید این مطلب را برای دیگران بازگو گنید و نگفتن آن به شوهرتان هیچ دینی برگردن شما نمی گذارد، بلکه گفتن آن به وی حرام است.

ر.ک:کد 229

کد سایت fa249 کد بایگانی 0