آیا ازدواج با افرادی که معروف به اهل حق می باشند، جایز است؟
سلام. من دختری شیعه هستم که میخواهم با پسری اهل حق ازدواج کنم. ایشان یگانگی خدا(توحید) روز قیامت(معاد) و پیامبری حضرت محمد(نبوت) را قبول دارند و حضرت علی را هم خدا نمی دانند اما نماز نمی خوانند و سه روز روزه مخصوص خودشان را می گیرند. بسیار با اخلاق و خانواده دوست هستند. از نظر تحصیلات و سطح طبقه اجتماعی متناسب باهم هستیم. ایشان به اعتقادات من بسیار احترام می گذارند و بسیاری مواقع مرا به خواندن نماز اول وقت و داشتن حجاب تشویق می کنند. درضمن برادر کوچکتر ایشان هم با یک دختر شیعه ازدواج کرده است. می خواستم بپرسم ازدواج ما مشکلی ندارد؟

باسمه تعالی 

اگر آن پسر به عقاید حقه واقعا معتقد باشد، یعنی توحید، نبوت و معاد را بپذیرد و به امامت بلافصل امام علی علیه السلام معتقد باشد، شیعه محسوب می شود و سایر رفتار های او مانند سه روز روزه یا ترک نماز فقط فعل حرام محسوب می شود که هر چند باید از آن جتناب شود ولی موجب کفر نمی شود. در این صورت ازدواج با وی مانعی ندارد . ولی اگر او به عقاید باطل اهل حق معتقد است و امام علی علیه السلام را خدا می داند. ازدواج با وی جایز نیست.

کد سایت fa2499