آیا درآمد کاشت ناخن اشکال دارد؟
مدتی است که به کار آموزش آرایشگری از جمله کاشت ناخن مشغول هستم. آیا درآمد کاشت ناخن اشکال دارد؟

باسمه تعالی

کاشت ناخن برای اغراض عقلائی مشروع مانند درمان و زیبایی جایز است. همچنین آموزش کاشت آن اشکال ندارد. درآمد حاصل از کاشت ناخن حلال است.

کد سایت fa2502