آیا صحبت درباره مسئولان کشور و انتقاد از عملکرد یا گفته های رسانه ای آن ها، غیبت محسوب می شود؟
آیا صحبت درباره مسئولان کشور و انتقاد از عملکرد یا گفته های رسانه ای آن ها، غیبت محسوب می شود؟ انسان در چه اموری و تا چه حد مجاز است دربارۀ سخنان خوب و بد مسئولان، با دیگران صحبت کند؟

باسمه تعالی

1. نقد مطالبی که توسط شخصی به صورت عمومی عرضه شده است و محرمانه تلقی نمی شود یا کارهایی که فرد در انظار عموم انجام می دهد، جایز است و از مصادیق غیبت نیست؛ البته رعایت انصاف، صدق و مصلحت در این نقد واجب است.

2. از سؤال اول واضح شد.

کد سایت fa253
طبقه بندی موضوعی غیبت