من به طور عمد گربه ای را کشتم. حال از کاری که انجام داده ام به شدت پشیمانم. باید چه کار کنم؟
من به طور عمد گربه ای را کشتم. حال از کاری که انجام داده ام به شدت پشیمانم. باید چه کار کنم؟

باسمه تعالى
توبه کافی است.

لینک به توبه

 

کد سایت fa2532
طبقه بندی موضوعی رفتار با حیوانات|توبه