ازدواج پسر شیعه با دختر مسیحی از مذهب پروتستان چیست؟
چندی است با دختری مسیحی (پروتستان) آشنا شده ام، ایشان مشروب نمی خورد و از خوردن گوشت خوک برای مدتی مدیدی به جز در خانه خودشان امتناع می کند و در مدتی که با هم دانشجو بودیم گوشت خوک نمی خورد. ایشان دور از خانواده زندگی می کند. ایشان به خدا و حضرت مسیح اعتقاد دارد و اعتقاد ایشان به خدا واقعاً از روی عشق و زیبا است. لازم به ذکر است ایشان هنوز باکره هستن. من مسلمان و شیعه هستم. ایشان هیچگاه سعی در قبولاندن اعتقاداتش به من نداشته و من هم سعی به آشنایی ایشان به اسلام دارمو آرزوی عمیق قلبی من است که مسلمان شود؛ البته هیچگاه ایشان را مجبور به پذیرش چیزی نکردم تا انجایی که با هم صحبت کردیم ایشان مشکلی با نخوردن خوک و مسائل طهارت در دستشویی ندارد. بیشتر از این موارد صحبت نکرده ام. می خواستم بدانم حکم ازدواج دائم با این دختر خانم و کلا حکم ازدواج دائم با یک دختر مسیحی چیست؟

باسمه تعالی

ازدواج پسر شیعه با دختر مسیحی از مذهب پروتستان جایز است؛ هرچند بهتر است از آن اجتناب کند و در صورت ازدواج دائم با وی باید او را از انجام محرمات اسلامی مانند خوردن گوشت خوک و نوشیدن مشروبات الکلی منع کند.

کد سایت fa2553