در خارج زندگی می‌کنم و راننده تاکسی هستم. اکثر اوقات در تاکسی کسانی سوار می شوند که شراب خورده و مست هستند. ما اگر اینها را سوار نکنیم شکایت می کنند و ممکن است کار من از دست برود. با این حال کار کردن با تاکسی در این کشورها جایز است یا نه؟
در خارج زندگی می‌کنم و راننده تاکسی هستم. اکثر اوقات در تاکسی کسانی سوار می شوند که شراب خورده و مست هستند. ما اگر اینها را سوار نکنیم شکایت می کنند و ممکن است کار من از دست برود. یا در شب های تعطیلی کسانی سوار تاکسی می شوند که مقصدشان رفتن به خانه‌ فساد است. ما که تحت نظر شرکت کار می کنیم اجازه نداریم به آنها نه بگوییم. یا کسانی هستند که وقتی سوار تاکسی می شوند شیشه های شراب در دست دارند که به ما گفته می شود برای حمل و نقل شیشه ها به آنها کمک کنیم. اگر نکنیم شاید بر علیه ما شکایات کنند. با این حال کار کردن با تاکسی در آن کشورها جایز است یا نه؟

باسمه تعالى

کار شما اشکالی ندارد، ولی از حمل شراب اجتناب کنید.

کد سایت fa2697
طبقه بندی موضوعی سوالات ساکنان غرب