جنازۀ زنی را در بیابان یافتیم، حال می خواهیم بدانیم که چگونه می توان تشخیص داد که این، جسد یک زن مسلمان است یا خیر؟
جنازۀ زنی را در بیابان یافتیم، حال می خواهیم بدانیم که چگونه می توان تشخیص داد که این، جسد یک زن مسلمان است یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر سرزمین، سرزمین اسلامی است، این جنازه محکوم به اسلام است و الا حکم به اسلام آن نمی شود.

کد سایت fa270 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام اموات