من صیغۀ قسم خواندم و نیت کردم که دروغ نگویم ولی متأسفانه نتوانستم و قسمم را شکاندم. حال وظیفه ام چیست؟
من صیغۀ قسم خواندم و نیت کردم که دروغ نگویم ولی متأسفانه نتوانستم و قسمم را شکاندم. حال وظیفه ام چیست؟

باسمه تعالی

کفارۀ حنث قسم (شکستن آن) غذا دادن به ده فقیر، یا لباس پوشاندن به آن ها یا آزاد کردن یک بنده است و اگر  از این ها عاجز بودید، سه روز پى در پى روزه گرفتن است.

 

کد سایت fa2826
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن