به فروشگاهی مراجعه کردم و کالایی را نقداً خریداری کردم و شب کالا را درب منزل من تحویل دادند. کارمندی که آن را آورده بود گفت اگر چیز دیگری خواستید من برای شما ارزان تر تهیه می کنم و می فروشم. من هم چیز دیگری را که می خواستم عنوان کردم و ایشان گفتند در فروشگاه x تومان است من به شما می فروشم نصف قیمت. من هم قبول کردم و پولش را پس از تحویل کالا پرداختم. آیا این خرید من مشکل دارد؟
به فروشگاهی مراجعه کردم و کالایی را نقداً خریداری کردم و شب کالا را درب منزل من تحویل دادند. کارمندی که آن را آورده بود گفت اگر چیز دیگری خواستید من برای شما ارزان تر تهیه می کنم و می فروشم. من هم چیز دیگری را که می خواستم عنوان کردم و ایشان گفتند در فروشگاه x تومان است من به شما می فروشم نصف قیمت. من هم قبول کردم و پولش را پس از تحویل کالا پرداختم. آیا این خرید من مشکل دارد؟

باسمه تعالى
ظاهراً نشانه های معامله ای نا مشروع در این مورد آشکار است.

کد سایت fa2844
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل