اگر در ماه رمضان بعد از افطار کسی به عمد منی خود را از بدن خارج کند چه حکمی دارد؟
اگر در ماه رمضان بعد از افطار کسی به عمد منی خود را از بدن خارج کند چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. جنابت بعد از افطار، تاثیری در صحت روزه ندارد.

2. استمناء حرام است.

کد سایت fa291 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی