از بس که گناه کردم خسته شدم. می ترسم خدا من را کاملا رها کرده باشد. چه کنم؟
22 ساله هستم و شرایط ازدواج را ندارم، چون دانشجو هستم و باید درس بخوانم و نمی توانم روزه بگیرم، متاسفانه چندسالی است غرق در گناهان جنسی شده ام، قدیم، حال استغفار و توبه داشتم اما مدت هاست که دیگر حتی بعد از گناه عذاب وجدان هم نمی گیرم، اصلا حال توبه ندارم. می ترسم خدا من را کاملا رها کرده باشد.

باسمه تعالى
1. نا امیدی از رحمت الهی خود گناهی بزرگ است.
2. سعی کنید در حد امکان نماز های واجب را در مسجد و به جماعت بخوانید.
3. تا حد امکان قرآن بخوانید.
4. در صورت امکان نسبت به ازدواج موقت اقدام کنید.

کد سایت fa2920
طبقه بندی موضوعی توبه|رابطه با خدا