آیا به خاطر نیاز مالی می توانم کلیه ام را بفروشم؟
می توانم کلیه خودم را بفروشم، بنده 24 ساله هستم و قصد ازدواج دارم، خودم و خانواده ام نیاز شدید مالی داریم، سؤالم این است که آیا با علم به اینکه یقینا بعدها برایم مشکلات بزرگی به وجود می آید، شرعاً می توانم برای مخارجی که برای ازدواج و کمک به خانواده نیاز دارم، کلیه خودم را بفروشم؟

باسمه تعالى
فروش عضو در صورتی که ضرر قابل توجهی به بدن نزند با یک غرض عقلایی مثل نجات کسی از مرگ اشکالی ندارد، ولی بهتر است در این مورد از آن اجتناب کنید.
 

کد سایت fa2921
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات|مسایل مستحدثه