برادر من در یک کارخانه کار می کند که علاوه بر مواد غذایی حلال، مشروب هم می سازد که شاید آن را برای صادرات استفاده می کنند، خوردن آب و غذا در خانه برادر من چه حکمی دارد؟ برادرم نمی تواند شغلش را کنار بگذارد چون سنش بالاست و نمی تواند جای دیگر استخدام شود؟
برادر من در یک کارخانه کار می کند که علاوه بر مواد غذایی حلال، مشروب هم می سازد که شاید آن را برای صادرات استفاده می کنند، خوردن آب و غذا در خانه برادر من چه حکمی دارد؟ برادرم نمی تواند شغلش را کنار بگذارد چون سنش بالاست و نمی تواند جای دیگر استخدام شود؟

باسمه تعالى
خوردن و آشامیدن در خانۀ وی اشکالی ندارد.

کد سایت fa3027